יורם אסידון - א.ת.ו.ס - אסטרטגיות תכנון וסביבה - התחדשות עירונית וניהול פרוייקטים פינוי בינוי מתוך אתר ווי נט נדל"ן בנושא פינוי בינוי והחסמים שעומדים לפניו

Go to top