חנוך רוזן, "מדבר בעד עצמו" היכל התרבות נתניה מתוך עיתון "השרון שלי"

 

Go to top